Cjenik otkupa sekundarnih sirovina

Više informacija o cijenama možete zatražiti na broj telefona +385 1 3456 558 ili na e-mail info@val-metal.hr.

Zadržavamo pravo promjene cijena bez predhodne najave. Cijene su podložne izmjenama sukladno promjenama na tržištu.

Na navedene cijene obračunavamo 12% poreza.